طراح و تولید کننده ی سیستم های جمع آوری و هدایت آبهای سطحی

English

Flat Slab :
دال بتنی با ورودی آب در رنگ های مختلف.
با ابعاد: 10*50*30  و   15*50*50

A.P.500 :
کانالی مناسب برای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی در محیطی سرپوشیده جداولی مناسب برای جداسازی سطح خیابان از سطح پیاده رو ها.
با ابعاد: 48*50*18

توضیحات بیشتر ...

U 10 :
کانالی
با هدف جمع آوری و هدایت آبهای سطحی با درپوش فلزی مناسب برای تقاطع های هم سطح
با ابعاد: 18*50*25

 

A.P.700 :
کانالی سرپوشیده مناسب مکانهایی که:
- حجم دبی آب بالاست
- کانالهای اصلی شهر

سوراخهای این کانال را هم می توان در بالا تعبیه کرد که کاملا هم تراز با آسفالت قرار می گیرد و هم در بغل اجرا کرد که بصورت جداکننده و زهکش عمل می کند.

U 23 :
کانالی
با هدف جمع آوری و هدایت آبهای سطحی با درپوش فلزی مناسب برای تقاطع های هم سطح

 

A.P.1000 :
کانالهای هوشمند جهت جمع آوری و هدایت آبهای سطحی  با درپوش گالوانیزه
با ابعاد: مختلف

U 38 :
کانالی
با هدف جمع آوری و هدایت آبهای سطحی با درپوش فلزی مناسب برای تقاطع های هم سطح

 

Grating 5 :


APC Slot drain : 

Copyrights 2014 | Design and Support by: www.shidsun.com